กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมน ขนาด ๑๕๐ มม. บริเวณซอยโพธิสาร ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาในบริเวณดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไม่ไหลหรือไหลอ่อนดังนี้

๑.  บริเวณซอยโพธิสาร

               จึงขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้นสำรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ และในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังในเรื่องน้ำขุ่นด้วย

               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน