กปภ.สาขาบ้านฉาง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ จัดเตรียมถังรองน้ำ ระหว่างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ จัดเตรียมถังรองน้ำ ระหว่างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต


กปภ.สาขาบ้านฉาง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ จัดเตรียมถังรองน้ำ ระหว่างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง ได้ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ภายในสถานนีผลิตน้ำมาบข่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะสิ้นสุด ภายในสิ้นปี 2560 ในการดำเนินการจำเป็นต้องมีการหยุดจ่ายในบางขั้นตอน ซึ่ง กปภ.สาขาบ้านฉาง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป  

ในระหว่างนี้ กปภ.สาขาบ้านฉาง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำในพื้นที่
>> อำเภอเมืองระยอง ได้แก่ ต.ห้วยโป่ง, ต.มาบตาพุด, ต.เนินพระ, ต.ทับมา
>> อำเภอนิคมพัฒนา  ได้แก่ ต.มาบข่า, ต.นิคมพัฒนา, ต.มะขามคู่


(เฉพาะผู้ใช้น้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง)

ขอให้จัดเตรียมถังพักน้ำ และสำรองน้ำประปา ให้เพียงพอสำหรับปริมาณการใช้น้ำ อย่างน้อย 2 วัน ต่อไปด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารได้ที่
เฟซบุคเพจ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 
เบอร์ติดต่อ : 0 3860 1292, 0 3860 2008
กลุ่มไลน์ : ข่าวประปาบ้านฉาง กปภ.สาขาบ้านฉาง

ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน