ขอแจ้งหยุดจ่ายน้่ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้่ำ


ขอแจ้งหยุดจ่ายน้่ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

 

                          ด้วย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ทำการตัดประสานท่อเมน ขนาด 400 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ – สี่แยกวัดห้วยมงคล ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริเวณ อำเภอหัวหินทั้งหมด ตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี  ในวันที่ 8 มิถุนายน  2560 ตั้งแต่เวลา                 10.00 – 17.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ช่างควบคุมงาน  นายมงคล ดีตลอด โทร 081-8807630

                   

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน