กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๒๐๐ มม. บริเวณแยกถนนพัฒนาการซอย ๖ และซอยมาบตาโต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในบริเวณพื้นที่สูง ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๘.๐๐ น.ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.บริเวณถนนพัฒนาการ

๒.บริเวณถนนทุ่งกลม-ตาลหมัน

๓.ซอยมาบตาโต้

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน