กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมน ขนาด ๓๐๐ มม. บริเวณซอยพัทยา ๑๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในบริเวณพื้นที่สูง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.บริเวณแยกพัทยากลางเลียบชายหาดถนนพัทยาสาย ๑

๒.บริเวณถนน Walking Street

๓.ถนนพัทยาเหนือฝั่งขวา

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน