ขอแจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นทืี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขอแจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นทืี่


ขอแจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นทืี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

ขอแจ้งน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหลในบางพื้นที่

เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เกิดมีท่อแตกชำรุด  ขนาด 500 มม. บริเวณ ถนนเพชรเกษม ติดกับร้านขายอะไหล่รถยนต์ คลองวังยาว ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ  จึงทำการปิดจ่ายน้ำในเส้นท่อดังกล่าว แต่ได้ทำการพาสน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง แต่อาจมีผลกระทบทำให้น้ำไหลอ่อนในส่วนของตำบลวังก์พง ตำบลหนองตาแต้ม และอาจไม่ไหลในส่วนของปลายเส้นท่อ พื้นที่สูง

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เวลา  14.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน