ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการประสานท่อ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการประสานท่อ

                                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการประสานท่องานย้ายแนวท่อ ซอยเทศบาล ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในการนี้มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ซึ่งบริเวณที่ได้รับผล กระทบในการหยุดจ่ายน้ำในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลป่าติ้ว

 

                              เพื่อให้เป็นการเตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้  กปภ.สาขาอำนาจเจริญ โทร. 045-451007 ,045-451077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน