ขอแจ้งหยุดจ่ายน้่ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้่ำ

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้่ำ

                    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

  เกิดมีท่อแตกชำรุด  ขนาด 400 มม. บริเวณ ใกล้กับ แพลนผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ อำเภอหัวหิน  จึงของแจ้งหยุดจ่ายน้ำ  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อให้ใช้ได้ตามปกติคาดว่าจะแล้วเสร็จ เวลา 10.00น.ถึง17.00 น. ผลกระทบบริเวณ สายวูดแลน ,หนองพรานพุก,วังกระทะ เป็นต้น

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน