กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                    ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อ ขนาด ๓๑๕ มม. บริเวณซอยนาจอมเทียน ๒๐ ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไม่ไหลหรือไหลอ่อน

 
                    จึงขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้นสำรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ และในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังในเรื่องน้ำขุ่นด้วย

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑–๕  ต่อ ๑๐๔, ๑๑๙
 
ประกาศ ณ วันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน