กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อซ่อมท่อประปา ชนิด AC ขนาด 100 มม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อซ่อมท่อประปา ชนิด AC ขนาด 100 มม.


กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อซ่อมท่อประปา ชนิด AC ขนาด 100 มม.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ได้รับแจ้งท่อเมนประปา ชนิด AC ขนาด 100 มม. แตกบริเวณหลังโรงเรียนเด่นชัยประชานุกุล หมู่ 1  ตำบลเด่นชัย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายน้ำได้แก่บริเวณศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเด่นชัย ,โรงเรียนเด่นชัยประชานุกุล ,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย และประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยใกล้เคียง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา  10.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก โทร.054-613379

เลื่อนขึ้นข้างบน