กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม 2560


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม 2560

      ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา PVC ขนาด ๒๐๐ มม. บริเวณซอยหนองเกตุใหญ่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ส่งผลให้พื้นที่บริเวณซอยหนองเกตุใหญ่ฝั่งขวาน้ำไม่ไหลหรือไหลอ่อน

      จึงขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้นสำรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ และในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังในเรื่องน้ำขุ่นด้วย

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.-๓๘๒๒-๒๔๖๒-๔ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน