ประกาศ กปภ.สาขาบ้านฉาง เรื่อง น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ กปภ.สาขาบ้านฉาง เรื่อง น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560


ประกาศ กปภ.สาขาบ้านฉาง เรื่อง น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560

ประกาศ กปภ.สาขาบ้านฉาง เรื่อง น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560

สาเหตุ : เนื่องจากดำเนินการตัดประสานท่อ G/S ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. บริเวณโรง กรองน้ำใหม่เข้าถังน้ำใสเดิม สถานีผลิตน้ำมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 

ระยะเวลาดำเนินการ : วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 ถึง วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.

 

พื้นที่ได้รับผลกระทบ : พื้นที่ ต.ห้วยโป่ง, ต.มาบตาพุด, ต.เนินพระ, ต.ทับมา อำเภอเมืองระยอง                            

                                 และ พื้นที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (เฉพาะพื้นที่รับบริการของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ 038-601292, 038-602008, facebook เพจ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง

เลื่อนขึ้นข้างบน