กปภ.ข. 8 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข. 8 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3

17 สิงหาคม 2555


กปภ.ข. 8  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3

ตามที่ได้มีประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3 และประกาศลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งและมี สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์นั้น บัดนี้การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเข้าดูที่ http://reg8.pwa.co.th

 
เลื่อนขึ้นข้างบน