ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาเกาะสมุย ต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อติดตั้งประตูน้ำกันกลับและมาตรวัดน้ำเพิ่มเติมที่ปลายแหลม ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๔ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณปลายแหลมและเชิงมนน้ำประปาไม่ไหล ในเวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น.

กปภ.สาขาเกาะสมุย ต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อติดตั้งประตูน้ำกันกลับและมาตรวัดน้ำเพิ่มเติมที่ปลายแหลม ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๔ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณปลายแหลมและเชิงมนน้ำประปาไม่ไหล ในเวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น.

20 กรกฎาคม 2554

เลื่อนขึ้นข้างบน