ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 6 ก.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณตำบลสะพลี ,ตำบลท่ายาง , ตำบลปากน้ำและตำบลหาดทรายรี ส่วนบริเวณอื่นน้ำไหลปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 6 ก.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณตำบลสะพลี ,ตำบลท่ายาง , ตำบลปากน้ำและตำบลหาดทรายรี ส่วนบริเวณอื่นน้ำไหลปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

06 กรกฎาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน