ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด315มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านเสนาแกรนด์โฮม ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี  ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 15.30 น. ส่งผลให้้ำไม่ไหลในบริเวณตั้งแต่แยกบางพูน ถึง คลองประปา

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด315มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านเสนาแกรนด์โฮม ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 15.30 น. ส่งผลให้้ำไม่ไหลในบริเวณตั้งแต่แยกบางพูน ถึง คลองประปา

27 กุมภาพันธ์ 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน