กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม . บริเวณตรงข้าม ม.ราชภัฎสุรินทร์(2จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม . บริเวณตรงข้าม ม.ราชภัฎสุรินทร์(2จุด)


กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม . บริเวณตรงข้าม ม.ราชภัฎสุรินทร์(2จุด)

1.กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณซอยอยู่เย็น ม.2 บ้านโคกปลัด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยอยู่เย็น ม.2 บ้านโคกปลัด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 06/08/2565  รอน้ำเต็มระบบ 

----------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม . บริเวณตรงข้าม ม.ราชภัฎสุรินทร์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเฉลิมพระเกียรติ ม.21 ตรงข้ามราชภัฎถึงถนนภัคดีจุมพล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 06/08/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน