กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณซอยอยู่เย็น ม.2 บ้านโคกปลัด_06/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณซอยอยู่เย็น ม.2 บ้านโคกปลัด_06/08/2565


กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณซอยอยู่เย็น ม.2 บ้านโคกปลัด_06/08/2565

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณซอยอยู่เย็น ม.2 บ้านโคกปลัด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยอยู่เย็น ม.2 บ้านโคกปลัด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 06/08/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน