กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่6 สิงหคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._5/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่6 สิงหคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._5/8/2565


กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่6 สิงหคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._5/8/2565

กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่6 สิงหคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  เพื่อปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำ

บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันโพนยางคำ  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโพนยางคำ , บ้านนามน ต.โนนหอม อำเภอโคกศรีสุพรรณ

จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 5/8/2565

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน