กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม. บริเวณเลย อบต.หนองโนฝั่งซ้าย อ.เมือง จ.สระบุรี_07/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม. บริเวณเลย อบต.หนองโนฝั่งซ้าย อ.เมือง จ.สระบุรี_07/07/2565


กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม. บริเวณเลย อบต.หนองโนฝั่งซ้าย อ.เมือง จ.สระบุรี_07/07/2565

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม. บริเวณเลย อบต.หนองโนฝั่งซ้าย อ.เมือง จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านสันมะค่า ต.หนองโน(ทั้งหมด) อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 07/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน