กปภ.สาขา บ้านไผ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณริมถนนบ้านไผ่-บรบือก่อนถึงสถานีเพิ่มแรงดันนา โพธิ์ ต.ในเมือง_06/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา บ้านไผ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณริมถนนบ้านไผ่-บรบือก่อนถึงสถานีเพิ่มแรงดันนา โพธิ์ ต.ในเมือง_06/07/2565


กปภ.สาขา บ้านไผ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณริมถนนบ้านไผ่-บรบือก่อนถึงสถานีเพิ่มแรงดันนา โพธิ์ ต.ในเมือง_06/07/2565

กปภ.สาขา บ้านไผ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณริมถนนบ้านไผ่-บรบือก่อนถึงสถานีเพิ่มแรงดันนา โพธิ์ ต.ในเมือง

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ 

ผู้ใช้น้ำตั้งแต่สถานีเพิ่มแรงดันนาโพธิ์จนถึง บ.หนองน้ำใส บ.หนองนกเขียน , บ.สำโรง , บ.เหมือดแอ่ , บ.แคนเหนือ , บ.ดอนหมากพริก

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จ 21.30 น. ของวันที่ 06/07/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน