กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.บริเวณสะพานทางเข้า อำเภอ โคกศรีสุพรรณ)06/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.บริเวณสะพานทางเข้า อำเภอ โคกศรีสุพรรณ)06/07/2565


กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.บริเวณสะพานทางเข้า อำเภอ โคกศรีสุพรรณ)06/07/2565

 

กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.บริเวณสะพานทางเข้า อำเภอ โคกศรีสุพรรณ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  อำเภอโคกศรีสุพรรณ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 06/07/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน