กปภ.สาขา พิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพิจิตร_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา พิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพิจิตร_6/7/2565


กปภ.สาขา พิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพิจิตร_6/7/2565


กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมือง และ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 06/07/2565.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน