กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_6/7/2565


กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_6/7/2565

1. กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณถนนเขาตองพัฒนาก่อนถึงมหมู่บ้านศิริชัย3 ม.9

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเขาตองพัฒนา , หมู่บ้านศิริชัย3 ม.9 ตเปากแเพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 6/7/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณท้ายซอย4 หมู่บ้านจงเจริญ ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบรี  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านจงเจริญ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 6/7/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน