กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการจ่ายน้ำมากผิดปติ ทำให้หน่วยบริการคำใหญ่_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการจ่ายน้ำมากผิดปติ ทำให้หน่วยบริการคำใหญ่_6/7/2565


กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการจ่ายน้ำมากผิดปติ ทำให้หน่วยบริการคำใหญ่_6/7/2565

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการจ่ายน้ำมากผิดปติ ทำให้หน่วยบริการคำใหญ่ ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้เต็มที่ จึงขอลดแรงดันการการสูบจ่ายน้ำลง

เพื่อรักษาระดับน้ำ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คำใหญ่, ต.หนองกุงศรี, ต.ห้วยเม็ก, ต.กุดปลาดุก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ของวันที่ 06/07/2565 รอน้ำเต็มระบบ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน