กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณด้านหลัง สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณด้านหลัง สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์_6/7/2565


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณด้านหลัง สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์_6/7/2565

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณด้านหลัง สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ชุมชนรอบหนองประจักษ์ , ถนนเพาะนิยม , ถนนเบญจางค์ , ถนนรอบเมือง(บางส่วน) , โลตัสรังษิณา
- ถนนโพศรี หมู่บ้านไพลิน , ถนนศรีชมชื่น , ถนนพรมประกาย , หมู่บ้านสินชัยธานี

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 6/7/2565  เนื่องจากมีฝนตกจึงทำให้หน้างานล่าช้าออกไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน