กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น.-14.00น._06/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น.-14.00น._06/07/2565


กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น.-14.00น._06/07/2565

กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น.-14.00น.

เพื่อดำเนินการซ่อมแซมตัดประสานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ บริเวณหน่วยบริการศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอศรีธาตุ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 06/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน