กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเมนประปาขนาด 600 มม. บริเวณทางเข้าวัดคลองอีจาง อ.บางแพ ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำหลักจากสถานีผลิตน้ำโพธาราม ส่งให้ กปภ.สาขานครปฐม_04/07/65_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเมนประปาขนาด 600 มม. บริเวณทางเข้าวัดคลองอีจาง อ.บางแพ ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำหลักจากสถานีผลิตน้ำโพธาราม ส่งให้ กปภ.สาขานครปฐม_04/07/65_04/07/65


กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเมนประปาขนาด 600 มม. บริเวณทางเข้าวัดคลองอีจาง อ.บางแพ ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำหลักจากสถานีผลิตน้ำโพธาราม ส่งให้ กปภ.สาขานครปฐม_04/07/65_04/07/65

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเมนประปาขนาด 600 มม. บริเวณทางเข้าวัดคลองอีจาง อ.บางแพ

ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำหลักจากสถานีผลิตน้ำโพธาราม ส่งให้ กปภ.สาขานครปฐม จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขานครปฐม (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนท.แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ : เนื่องจากติดอุปสรรคหน้างานมีฝนตกหนัก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน