กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยวัฒน์ ถนนอุดรหนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยวัฒน์ ถนนอุดรหนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี_04/07/65


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยวัฒน์ ถนนอุดรหนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี_04/07/65

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยวัฒน์ ถนนอุดรหนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โซนถนนอุดร-หนองคาย, หมู่บ้านเก่าน้อย , โซนถนนรอบเมือง, ทูโปพลัส, สี่แยกสามพร้าว, ชุมชนแวร์ซายน์, บ้านเดื่อ , ชุมชนการเคหะสามพร้าว, บ้านหนองบุ, บ้านแมด , บ้านสามพร้าว, บ้านไทย, บ้านหว้านใหญ่, ต.ดอนกลอย, บ้านหนองใส  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน