กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น._05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น._05/07/65


กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น._05/07/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ

ขนาด 200 มม. บริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนควบคุม 0100 ตอนปากคลอง-ปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 05/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน