กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ จะทำการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่โรงกรองน้ำบ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น_05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ จะทำการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่โรงกรองน้ำบ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น_05/07/65


กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ จะทำการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่โรงกรองน้ำบ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น_05/07/65

กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ จะทำการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่โรงกรองน้ำบ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ทำให้ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ตามปกติ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แม่ขายอำเภอหนองเรือ, หน่วยบริการดอนโมง, และหน่วยบริการบ้านฝาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน