กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าวังหิน(จำนวน 4 จุด)_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าวังหิน(จำนวน 4 จุด)_04/07/65


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าวังหิน(จำนวน 4 จุด)_04/07/65

1. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าวังหิน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนชยางกูร จากซอยชยางกูร 1 จนถึงซอยชยางกูร 42 , ถนนแจ้งสนิท จากซอยแจ้งสนิท 1

จนถึงซอย แจ้งสนิท 21 , ถนนสุขาอุปถัมภ์ , ถนนเลี่ยงเมือง จากซอยเลี่ยงเมือง 1 จนถึงซอยเลี่ยงเมือง 7 , ถนนสุขาสงเคราะห์ , 

ถนนธรรมวิถี , ถนนอุปลีสาน , ถนนสุริยาตร์ , ถนนสรรพสิทธิ์ , ถนนพิชิตรังสรรค์ , ถนนผาแดง , ถนนนครบาล , ถนนราชวงศ์ , 

ถนนเทพโยธี , ถนนพลแพน , ถนนอุบล-ตระการ , ถนนพโลรังฤทธิ์ , ถนนศรีณรงค์ , ถนนเขื่อนธานี , ถนนอุปราช , ถนนราชบุตร ,

ถนนหลวง , ถนนพรหมราช , ถนนพรหมเทพ , ถนนเลียบแม่น้ำมูล , ถนนอุบลเดช , ถนนอุบลศักดิ์ , ถนนยุทธภัณฑ์ , ถนนอุบลกิจ ,

ถนนสุรพล , ถนนนิคมสายกลาง , ถนนพโลชัย , ถนนพนม , ถนนจงกลนิธารณ์ , ถนนสุรศักดิ์ , ถนนชวาลาใน , ถนนชวาลานอก ,

ถนนเบญจะมะ, ถนนสุปัฏน์ , ถนนศรีทอง , ถนนนพคุณ , ถนนราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 10.33น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

---------------------------------------------------------------------------

2.  กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.04น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโจ๊กเมืองทอง ถนนอุบล-เขื่องใน ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ข้างโรงพยาบาลสนามถนนแจ้งสนิท ฝั่งขาออกเมือง,  บ้านท่าบ่อ, บ้านหนองแก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.50 น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

----------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.54 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยบูรพานอก 2/1 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยบูรพานอก 2/1 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย


จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.50 น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

----------------------------------------------------------------------------

4.  กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งประกาศการดำเนินสำรวจท่อรั่วในพื้นที่จ่ายน้ำ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 24.00 น. โดยวิธีการทำ Step Test บริเวณ DMA _18

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดน้ำประปาไหลอ่อน และไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเกิดเสียงรบกวนเล็กน้อยพื้นที่ ดังต่อไปนี้

- ถนนแจ้งสนิท จากซอยแจ้งสนิท 4 ถึง ซอยแจ้ง สนิท 14
- ถนนชยางกูร จากซอยชยางกูร 5 ถึง ชยางกูร 25
- ถนนเลี่ยงเมือง จากซอยเลี่ยงเมือง 1 ถึงซอยเลี่ยงเมือง 5
- ถนนธรรมวิถี ห้างบิ๊กซี อุบลสแควร์
- ม.ราชภัฏ
- ชุมชนตลาดหนองบัว
- ตชด.22

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน