กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ทำการระบายตะกอน เพื่อเป็นการลดปัญหาคุณภาพน้ำขุ่น/ดำ ในเส้นท่อจ่ายน้ำ บริเวณฝั่งตลาดสดหนองบัว_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ทำการระบายตะกอน เพื่อเป็นการลดปัญหาคุณภาพน้ำขุ่น/ดำ ในเส้นท่อจ่ายน้ำ บริเวณฝั่งตลาดสดหนองบัว_24/06/65


กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ทำการระบายตะกอน เพื่อเป็นการลดปัญหาคุณภาพน้ำขุ่น/ดำ ในเส้นท่อจ่ายน้ำ บริเวณฝั่งตลาดสดหนองบัว_24/06/65

กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 - 16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทำการระบายตะกอน เพื่อเป็นการลดปัญหาคุณภาพน้ำขุ่น/ดำ ในเส้นท่อจ่ายน้ำ บริเวณฝั่งตลาดสดหนองบัว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการหนองบัว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน