กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า_24/06/65


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า_24/06/65

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 03.00 น. ของวันศุกร์ที่24 มิถุนายน 2565

เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ตั้งแต่ บ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า ไปจนถึง ศูนย์ราชการ จ.น่าน

- ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 24/06/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน