กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. _24/06/65 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. _24/06/65 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. _24/06/65 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ต.สามแยกอาคารศูนย์ อสม. ชุมชนแผ่นดินธรรม ถนนริมน่านตะวันออก

ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจตร  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ ถนนริมน่าน ถึงสามแยกท่าเรือ

และถนนหนุมานบางส่วน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/6/2565 รอน้ำเต็มระบบ

..................................................................................................................

2.กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านอัยการวังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยศรีบุญพัฒนา จนถึงหน้าบ้านอัยการวังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 24/6/2565 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน