กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสังขะ_23/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสังขะ_23/06/2565


กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสังขะ_23/06/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสังขะ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอสังขะ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน