กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนประจำปี2565 _23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนประจำปี2565 _23/06/65


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนประจำปี2565 _23/06/65

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนประจำปี2565

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา ต.พิมพา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พิมพา ต.หนองจอก ต.เทพราช ต.บางเตย ต.เกาะไร่ และ ต.คลองประเวศ อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00น.-05.00น.ของวันที่ 24 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน