กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อตัดประสานท่อ AC ขนาด 300 ม. บริเวณ ริมถนนเลีายงเมือง ฝั่งตรงข้าม สถานีจ่ายน้ำเขาหัวล้าน_22/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อตัดประสานท่อ AC ขนาด 300 ม. บริเวณ ริมถนนเลีายงเมือง ฝั่งตรงข้าม สถานีจ่ายน้ำเขาหัวล้าน_22/06/2565


กปภ.สาขากาญจนบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อตัดประสานท่อ AC ขนาด  300 ม. บริเวณ ริมถนนเลีายงเมือง ฝั่งตรงข้าม สถานีจ่ายน้ำเขาหัวล้าน_22/06/2565

กปภ.สาขากาญจนบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อตัดประสานท่อ AC ขนาด  300 ม. บริเวณ ริมถนนเลีายงเมือง ฝั่งตรงข้าม สถานีจ่ายน้ำเขาหัวล้าน ต.ปากแพรก อ.ม็องกาญจนบรี จ.กาญจนบริ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ริมถนนเลี่ยงเม็องฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ฝั่งตรงข้าม สถานีจ่ายน้ำหัวล้าน ถึง ร้านแอ้วไดนาโม ต.ปากแพรก

อ.เม็องกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  23.00 น. ของวันที่ 23/06/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน