กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.) ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ ม.7, 8, 9, 10 _22/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.) ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ ม.7, 8, 9, 10 _22/06/2565


กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ  ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.) ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ ม.7, 8, 9, 10 _22/06/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสาน ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ ม.7, 8, 9, 10 จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ, รพ.พุทธฯ แห่งที่ 2, สนง.กกต พิษณุโลก, ปั๊มน้ำมัน ปตท., ศูนย์จักรกล,

ศูนย์อุทกวิทยา, ศาลปกครอง จนถึง สนง.สหกรณ์ฯ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00  น. ของวันที่ 23/06/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน