กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (จำนวน 2 จุด)_23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (จำนวน 2 จุด)_23/06/65


กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (จำนวน 2 จุด)_23/06/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า **

1. กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขาร้อยเอ็ด

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.

เพื่อดำเนินการสำรวจหาจุดแตกรั่ว (Step Test) บริเวณ DMA หน่วยบริการเกษตรวิสัยกปภ.สุวรรณภูมิ

อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน