กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสถานีจ่ายน้ำสากเหล็ก_21/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสถานีจ่ายน้ำสากเหล็ก_21/06/2565


กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสถานีจ่ายน้ำสากเหล็ก_21/06/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสถานีจ่ายน้ำสากเหล็ก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 24/6/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน