กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณในคลองส่งน้ำ _31/05/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณในคลองส่งน้ำ _31/05/2565


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณในคลองส่งน้ำ _31/05/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณในคลองส่งน้ำ ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองนา , ต.บางตีนเป็ด , ต.ดอนทราย , ต.หนองบัว

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 1/06/02565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน