กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPEขนาด225มม.บริเวณซอยพงษ์ไล้_29/05/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPEขนาด225มม.บริเวณซอยพงษ์ไล้_29/05/2565


กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPEขนาด225มม.บริเวณซอยพงษ์ไล้_29/05/2565

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPEขนาด225มม.บริเวณซอยพงษ์ไล้

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ชัยนารายณ์ ต.ห้วยหิน ต.เขาแหลม ต.ม่วงค่อม จ.ลพบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29/05/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน