กปภ.สาขาชัยนาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมอเตอร์แรงตำ่ขัดข้อง บริเวณหน่วยบริการหันคา_18/05/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยนาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมอเตอร์แรงตำ่ขัดข้อง บริเวณหน่วยบริการหันคา_18/05/2565


กปภ.สาขาชัยนาท  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมอเตอร์แรงตำ่ขัดข้อง  บริเวณหน่วยบริการหันคา_18/05/2565

กปภ.สาขาชัยนาท  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมอเตอร์แรงตำ่ขัดข้อง  บริเวณหน่วยบริการหันคา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการหันคา (ทั้งหมด)และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  21.00 น. ของวันที่ 18/05/2565

หมายเหตุ : ณ เวลา 21.10 น. หน่วยหันคาแจ้งว่ายังเพิ่มแรงดันนำ้ไม่ได้ ทำให้บริเวณรอบนอกเขตเทศบาล นำ้ยังไม่ไหล มี ต.บ้านเชี่ยน , ต.เด่นใหญ่

บ้านห้วยซุง , บ้านดอนกระพี่ ,  บ้านทับขี้เหล็ก

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน