กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว คืนวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง เวลาประมาณ 24.00 น._18/5/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว คืนวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง เวลาประมาณ 24.00 น._18/5/2565


กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว คืนวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง เวลาประมาณ 24.00 น._18/5/2565

กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว คืนวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง เวลาประมาณ 24.00 น.

เพื่อดำเนินการ Step Test  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แม่ข่ายกันทรลักษ์ ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 01.30 น. ของวันที่ 19/05/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน