กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อนถึง อบต.ดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี_15/01/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อนถึง อบต.ดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี_15/01/2565


กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อนถึง อบต.ดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี_15/01/2565

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อนถึง อบต.ดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.40 น. ของวันที่ 15/1/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน