กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณห้วยพระคือ _15/1/65 (2จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณห้วยพระคือ _15/1/65 (2จุด)


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณห้วยพระคือ _15/1/65 (2จุด)

1. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณห้วยพระคือ บ้านหัวถนน ม.5 จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ดังนี้  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย
- บริเวณ มะลิวัลย์รีสอร์ท(บ้านหัวถนน)
- ถ.เคียมห้วยพระคือ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.30 น. ของวันที่ 15/1/2565 รอน้ำเต็มระบบ

-----------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ ที่ 7 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ดังนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่7
- บขส.เก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 15/1/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน