กปภ.สาขา สุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09:00 - 14:00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม._14/1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา สุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09:00 - 14:00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม._14/1/2565


กปภ.สาขา สุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09:00 - 14:00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม._14/1/2565

กปภ.สาขา สุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09:00 - 14:00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.

บริเวณ สี่แยกหน้าวัดลาย  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แยกหน้าวัดลาย  ถึงสี่แยกหลังวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 15/1/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน