กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานเส้นท่อ_14/01/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานเส้นท่อ_14/01/2565


กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานเส้นท่อ_14/01/2565

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานเส้นท่อ

บริเวณชุมชนเทพมงคลเหนือ ซอยเทพมงคล1 ถึง ถนนข้างคลองชลประทาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดจากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนเทพมงคลเหนือ-ใต้, โรงพยาบาลอำนาจเจริญ, บ้านพักตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ,บ้านพักศาล

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 15/01/65

 
เลื่อนขึ้นข้างบน