กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน_13/1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน_13/1/2565


กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน_13/1/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ ที่ 15 เตือน มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.2 ตั้งแต่สามแยกห้วยน้ำริน ถึง ถนนดอยงามซอย 3 , ม.7 ทั้งหมด และ ม.10

ถนนฝั่งวัดผาแตก ทั้งหมด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 15/01/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน